Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op wmmooij.nl en al haar onderdelen. Tevens is deze disclaimer ook van toepassing op alle e-mails verzonden door wmmooij.nl.

2. Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. wmmooij.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Inhoudsrechten
W.M. Mooij Schoonheidssalon stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt W.M. Mooij Schoonheidssalon geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die daardoor kan ontstaan.

W.M.Mooij Schoonheidssalon behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site, prijswijzigingen door te voeren in de webshop en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen.

Privacy
W.M. Mooij Schoonheidssalon respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij W.M. Mooij Schoonheidssalon. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van W.M. Mooij Schoonheidssalon mag worden gekopieerd.

De producten, die getoond worden op deze site en in de webshop ter verkoop worden aangeboden zijn niet bedoeld voor de diagnose, genezing of preventie van enige ziekte.

Onjuistheden
W.M. Mooij Schoonheidssalon stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!